Turbo G5 picture

Aerzen Turbo Generation 5

Nová výkonová trieda na čistiarňach odpadových vôd.

Maximalizovaný výkon a energetická účinnost' pre vel'ké objemové prietoky.

Turbo dúchadlo Aerzen Turbo Generation 5 je navrhnuté pre veľké sacie objemy od 4.000 m³/h do 13.200 m³/h. Frekvenčne regulované a bezmazné zariadenia pre dopravu vzduchu ponúkajú rozhodujúce výhody, pokiaľ ide o vysoký výkon a účinnosť na čistiarňach odpadových vôd.

Delta Hybrid Produkt

Delta Hybrid

Unikátna kombinácia skúseností z dvoch svetov

Najvyššia energetická úspora a zníženie prevádzkových nákladov!Delta Hybrid - prvá séria kompresorov so stočenými rotormi.

KONTAKT

Kontakt

Výstavy

Biogas 2016
Hanover, Germany
15. 11. 2016 - 17. 11. 2016

New customer journal

compress-2-2016

com.press 2/2016

Highlights:
- AERZEN is helping a WWTP to reduce its energy usage
- Even better performance in the aeration tank
- "Expect a lot!"
- Always well-informed, and now mobile as well
- Every kilowatt utilised optimally

Read now